Ин Консулт

гр. Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.2, офис 2

Съдържание
Полезни съвети
Предпочитани райони в град Варна
Строителните предприемачи са с оптимистични очаквания
Забраняват строителството в нови защитени зони край морето
нарастване цените на жилищата в България
Всички страници
  • Забраняват строителството в нови защитени зони край морето

Процедура по обявяване на нови защитени зони в България за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е публикувана на страницата на Министерството на околната среда и водите. Част от тях са терени, разположени в близост до морския бряг, за които отдавна има апетити от строителни предприемачи заради атрактивното им местоположение. Сред обсъжданите предложения е защитена зона „Камчия”. Тя включва землищата на варненските село Близнаци, Дъбравино, Круша, Китка, Равна гора, Садово, Венелин, Горен чифлик, Гроздьово, Долни чифлик, Ново Оряхово, Нова Шипка, Пчелник, Старо Оряхово и Шкорпиловци.
„Долината на река Батова” и „Крайморска Добруджа” са другите предложения за обявяване на защитени зони. В първата от тях са включени землищата на град Аксаково, на варненските села Въглен, Генерал Кантарджиево, Долище, Изворско, Климентово, Любен Каравелово, Новаково, Орешак, Яребична, както и попадащите на територията на Добричка област селища Кранево, Ляхово, Оброчище, Рогачево, Храброво, Църква, Батово, Одърци, Дебрене, Прилеп, Соколник и Стожер.
Територията на защитена зона „Камчия” е с обща площ 129 198 дка. От тях 7,449 кв. м. са морски пространства. Там ще бъдат забранени сеч, строителство, промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, мери, дюни, дюни, блата, дерета, разораване, залесяване и превръщането им в трайни насаждения. В новата защитена зона „Крайморска Добруджа” няма да се разрешава разораването, превръщането в трайни насаждения и залесяването на пасища, мери и изоставени земи, строителството, движението на моторни превозни средства извън съществуващите пътища.


Източник:www.domaza.bg
Полезно