Ин Консулт

гр. Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.2, офис 2

Съдържание
Полезни съвети
Предпочитани райони в град Варна
Строителните предприемачи са с оптимистични очаквания
Забраняват строителството в нови защитени зони край морето
нарастване цените на жилищата в България
Всички страници

 • КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

   

Закупуването на недвижим имот е сериозна инвестиция, която трябва да бъде внимателно обмислена. За да се ориентирате сред многобройните предложения на пазара на недвижими имоти е необходимо преди всичко да сте наясно с пазарните цени за търсения тип имот, да прецените добре средствата, с които разполагате, и възможностите за финансиране на евентуална покупка, както и да сте информирани за допълнителните разходи при реализиране на сделка. Необходимо е също така да сте запознати с процедурата и законовите разпоредби при подобен род сделки.В случай, че сте избрали имот, преди да пристъпите към реализиране на сделка, е необходимо да се запознаете с документите, индивидуализиращи имота и доказващи правото на собственост, както и да направите проверка на определени обстоятелства, с цел да защитите в максимална степен своята инвестиция.

 • ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Обичайната практика, наложила се при сделките с недвижими имоти, е страните да подпишат предварителен договор, с който да подготвят сключването на окончателен договор. Към сключване на предварителен договор трябва да пристъпите, едва след като сте се запознали с документите за собственост, убедили сте се в самоличността, дееспособността и представителната власт на продавача, както и че имотът не е обременен с тежести (възбрани, ипотеки, искови молби, съдебни спорове, заеми, финансови задължения, претенции към имота от трети лица и други).

Предварителният договор трябва да съдържа всички съществени условията на сделката, които да залегнат в нотариалния акт при нейното изповядване, като индивидуализиране на прехвърляемия недвижим имот, цената, страните, сроковете за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт и другите съществени условия.

 

Правната уредба на предварителния договор е в чл. 19 от ЗЗД и чл. 362-364 от ГПК. Важно е да се знае, че предварителният договор за продажба на недвижим имот няма вещно правен характер и не поражда права на собственост. По силата на чл.19, ал.3 от ЗЗД, всяка от страните по договора може да иска неговото обявяване за окончателен по съдебен ред, в случай че е изпълнила задълженията си по предварителния договор.

 • ИЗПОВЯДВАНЕ НА СДЕЛКАТА ПРЕД НОТАРИУС

   

Прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот става с окончателен договор – нотариален акт. Договорът се сключва в кантората на нотариус, като компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът. Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица, дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота и дали представеният проект за нотариален акт отговаря на законовите изисквания. Нотариусът прочита на страните нотариалния акт и след като те потвърдят волеизявленията си, отразени в акта, документът се подписва от страните и от нотариуса.

 

 


НАЙ-ТЪРСЕНИ РАЙОНИ ,ПРЕДПОЧИТАНИ ЗА ЖИВЕЕНЕ В ГРАД ВАРНА

 • Във Варна центърът и разположените в непосредствена близост до него квартали не представляват интерес за купувачите на жилища. Ценовият диапазон, в който най-много се търсят апартаменти е между 630 и 760 EUR/кв.м. на първо място в ТОП 5 е Левски, където цената на квадратен метър жилищна площ е около 640 EUR.

 

ТОП 5 на най-търсените квартали във Варна

вид имот 1-стайни 2-стайни 3-стайни
квартал цена цена/кв.м цена цена/кв.м цена цена/кв.м
Левски
22800 638 39520 633 61697 652
Чаталджа
39406 856 44650 761 68863 739
Лятно кино Тракия
25555 670 40844 644 59850 644
Чайка
30400 760 45357 763 73150 772
Окръжна болница
33725 758 47495 760 66025 711
Източник: www.imot.bg

 


 

 • Строителните предприемачи са с оптимистични очаквания


Общият показател на бизнес климата в България се е покачил с 3,8 пункта през януари спрямо последния месец на 2014 г., съобщава Националния статистически институт. Резултатът е следствие на оптимистичните прогнози на стопански ръководители в секторите на промишлеността, строителството и услугите. За строителството ръстът на този показател е 9,8 пункта. Подобрени са очакванията на строителните предприемачи за състоянието на фирмите през следващите шест месеца. По-благоприятни са прогнозите им и за следващите три месеца.
Според данните от анкетите производственият график е осигурен с договори за 4,9 месеца. Това е по-дълъг период в сравнение с октомври 2,4 месеца, когато ангажиментът на строителите е бил договориран за 4,4 месеца. Очакванията са новите поръчки през следващите 6 месеца да се повишат. Прогнозите на мениджърите са продажните цени в строителството да запазят нивата си през следващите три месеца.
Несигурната икономическа среда продължава да е основната пречка пред строителния бизнес. Другите негативни фактори, които влияят върху сектора, са конкуренцията в бранша и финансовите проблеми. Недостатъчното търсене и неблагоприятните климатични условия също за пречка за развитието на бизнеса. Отчита се и недостигът на квалифицирана работна ръка.


Източник:
www.domaza.bg

 


 • Забраняват строителството в нови защитени зони край морето

Процедура по обявяване на нови защитени зони в България за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е публикувана на страницата на Министерството на околната среда и водите. Част от тях са терени, разположени в близост до морския бряг, за които отдавна има апетити от строителни предприемачи заради атрактивното им местоположение. Сред обсъжданите предложения е защитена зона „Камчия”. Тя включва землищата на варненските село Близнаци, Дъбравино, Круша, Китка, Равна гора, Садово, Венелин, Горен чифлик, Гроздьово, Долни чифлик, Ново Оряхово, Нова Шипка, Пчелник, Старо Оряхово и Шкорпиловци.
„Долината на река Батова” и „Крайморска Добруджа” са другите предложения за обявяване на защитени зони. В първата от тях са включени землищата на град Аксаково, на варненските села Въглен, Генерал Кантарджиево, Долище, Изворско, Климентово, Любен Каравелово, Новаково, Орешак, Яребична, както и попадащите на територията на Добричка област селища Кранево, Ляхово, Оброчище, Рогачево, Храброво, Църква, Батово, Одърци, Дебрене, Прилеп, Соколник и Стожер.
Територията на защитена зона „Камчия” е с обща площ 129 198 дка. От тях 7,449 кв. м. са морски пространства. Там ще бъдат забранени сеч, строителство, промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, мери, дюни, дюни, блата, дерета, разораване, залесяване и превръщането им в трайни насаждения. В новата защитена зона „Крайморска Добруджа” няма да се разрешава разораването, превръщането в трайни насаждения и залесяването на пасища, мери и изоставени земи, строителството, движението на моторни превозни средства извън съществуващите пътища.


Източник:www.domaza.bg 

 • Регистрирано е нарастване цените на жилищата в България


С 0,7% е средното увеличение на цените на жилищата в България през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо предходните три месеца. Данните са публикувани на страницата на Националния статистически институт. Стойността на жилищата през четвъртото тримесечие се е повишила с 1,2 на сто в сравнение със същия период на 2013 г.
Средната пазарна цена на жилищата в страната през четвъртото тримесечие е 874 лв. за квадратен метър, а нивото й за 2014 г. е 869 лв. за квадрат. Най-скъпи остават имотите в София, Варна и Бургас. Жилищата в столицата се продават средно за 1501 лв. за квадратен метър. Във Варна и Бургас квадратът жилищна площ се търгува съответно за 1393 лв. и 1162 лв. В 13 областни градове и област София е регистрирано увеличение на цените, докато в останалите области все още пада стойността. Най-значително е поскъпването в Бургас- 1,5%,  Стара Загора- 1,4% и Русе- 1,3 на сто.
Сравнението на имотния пазар между 2013 г. и 2014 г. е в полза на изминалата година, когато е отчетено средно увеличение на пазарните цени на жилищата с 0,5% спрямо 2013 г. На годишна база най-голямо е увеличението в София- 2,9%, Шумен- 2,8% и Пловдив- 2,7 на сто. И по този показател Варна е на втора позиция след София. Квадратният метър на жилищата в морския град се продава средно за 1377 лв. , в столицата стойността му е 1481 лв.

Източник:
www.domaza.bg

 


Полезно